Na čo mi je dobrý dizajn?

Lyra Chocolate, via Michal Slovák

Kvalitný grafický dizajn uľahčuje život, šetrí peniaze aj prírodné zdroje, zvyšuje hodnotu značky, ktorú propaguje. Pomáha orientovať sa v mestskom priestore, zlepšuje medziľudskú komunikáciu a robí ju prehľadnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu.

Dizajn je funkčný

Podstatou dizajnu je čo najlepšie vyhovieť účelu daného produktu. Dizajn rieši problémy spojené s tým, aby sa produkt dobre držal, aby sa s ním dobre manipulovalo a aby sa ľahko ovládal. Úhľadná sadzba bez chýb uľahčuje čítanie a čitateľovi šetrí zrak, ergonomicky navrhnutá webová prezentácia umožňuje návštevníkom rýchlo nájsť požadované informácie. Prehľadný internetový obchod vychádza v ústrety potrebám zákazníkov, prinesie svojmu majiteľovi omnoho viac realizovaných nákupov a výrazný finančný efekt. Zjednotené vystupovanie vnútri aj navonok firmy pomáha firme zrozumiteľne komunikovať so všetkými ľuďmi, ktorí s ňou prichádzajú do styku.

Dizajn zvyšuje hodnotu značky

Na trhu, kde existuje celá rada podobných produktov, sa stáva ich prezentácia konkurenčnou výhodou, znakom profesionality, progresu, starostlivosti o vlastné dielo. S kvalitnou prezentáciou rastie aj prestíž firmy či inštitúcie, zvyšuje sa povedomie o značke a s ňou súvisiacich služieb.

Dizajn zarába

Obal predáva a platí to nielen v priemyselnom dizajne. Pre mnoho ľudí je etiketa pri kúpe vína podstatným faktorom (okrem iného, podľa obalu posudzujeme v obchode aj ostatné potraviny). Premyslený vizuálny štýl zvyšuje dôveryhodnosť a každý chce predsa spolupracovať s dôveryhodnými partnermi. Dizajn uľahčuje aj komunikáciu neziskových združení s potenciálnymi sponzormi — dôveryhodnej organizácii radi poskytnú finančné prostriedky pre jej činnosť.

Dizajn šetrí finančné prostriedky

Grafický dizajn nezvyšuje nutne náklady, často je to práve naopak. Úsporné písmo, vďaka ktorému sa zmenší obsah publikácie, šetrí papier aj ostatné zdroje. Dobre navrhnutý obal uľahčuje skladovanie, zlepšuje manipuláciu aj zlacňuje prepravu. Kvalitný dizajn v náväznosti na výskum nových technológií a materiálov môže priniesť ešte efektívnejšie využívanie surovín a väčší dôraz na moderné, ekologické materiály, šetrné k životnému prostrediu.

Dizajn komunikuje

Grafický dizajn by mal byť adekvátny cieľovej skupine, ktorú chce osloviť. Iné výtvarné prostriedky používa časopis o extrémnych športoch, iné portál štátnej správy. Iné písmo si vyžaduje detská knižka určená začínajúcemu čitateľovi, iné odborná publikácia. Inak budeme pristupovať ku krátkodobej kampani, inak k dlhodobému budovaniu značky. Každý z týchto príkladov si vyžaduje nielen odlišný autorský prístup, ale tiež hlbokú znalosť problematiky, patričné vzdelanie, výtvarné cítenie, analytické myslenie a skúsenosť. Výsledkom má byť efektívna komunikácia zacielená na tú skupinu ľudí, ktorú chceme osloviť — musíme preto hovoriť pre ňu zrozumiteľným jazykom.

Dizajn informuje a pomáha

Celý život nás obklopuje informačný dizajn: piktogramy uľahčujúce orientáciu v mestskom priestore, v nemocniciach, či budovách štátnej správy, dopravné značenie regulujúce prevádzku na cestách, výstrahy, upozornenia… Väčšina z nich je pre nás natoľko samozrejmá, až si častokrát neuvedomujeme, že všetky tieto produkty sú dielom odborníka a ich zmyslom je pomáhať každému jedincovi v orientácii, varovať pred nebezpečím a urýchľovať odovzdávanie informácií tam, kde by mohlo byť zbytočné zdržanie či neporozumenie kritické. Nevhodne a neodborne navrhnutý informačný systém, alebo dopravné značenie, môžu spôsobiť nielen obtiažnu orientáciu a následnú frustráciu, ale v krajnom prípade aj nenávratné škody na majetku a životoch.

Dizajn je krásny

Produkty špičkových grafických dizajnérov sú krásne a človek má v sebe odvekú túžbu obklopovať sa krásnymi a funkčnými vecami, ktoré mu prinášajú radosť, spríjemňujú každodenný život a obohacujú ho o nové vizuálne podnety.

Zobraziť všetky články