Koľko stojí dobrý dizajn?

Yasai, via Milk

Grafický dizajn je služba na mieru, zohľadňujúca individuálne potreby zadávateľa. Nie je to štandardizovaný výrobok, ktorý si u jedného predajcu kúpite lacnejšie a u druhého drahšie. Na trhu existujú obrovské rozdiely medzi cenami a kvalitou služieb jednotlivých dodávateľov, takže vybrať si môže naozaj každý — podľa svojich požiadaviek, možností a vkusu. Štruktúra cien má omnoho pestrejšiu skladbu, než môže obsiahnuť jednoduchá hodinová sadzba. Klient platí nielen za prácu vyjadrenú časom a fixnú hodinovú taxu, ale výsledná cena odráža aj veškeré súvisiace náklady na vybavenie a tiež "pridanú hodnotu", akou je vzdelanie, miera špecializácie, skúsenosť, alebo renomé dodávateľa.

Vytvorenie cenovej ponuky

Cenovej ponuke predchádza veľmi detailný rozbor budúcej zákazky. Na osobnej schôdzke, telefonicky, alebo mailom treba dizajnérovi povedať čo najviac informácií o tom, čo presne je predmetom zákazky a aký bude jej predpokladaný rozsah. Pre presnejšie vytvorenie cenovej ponuky je dobré mať pre dizajnéra pripravené odpovede na nasledujúce body.
— definícia zákazky, komu je produkt určený
— pri logu počet variánt a jazykových mutácií
— pri logomanuáli počet strán
— pri dizajnmanuáli počet aplikácií
— pri tlačovinách a iných publikáciách formát a rozsah
— pri tlačovinách štruktúru textového obsahu (hladká sadzba, tabuľky, grafy, obrazy)
— pri webe počet vzorových strán, rozsah textu, štruktúru informácií, počet jazykových mutácií
— orientačné termíny prác

Hodinová sadzba

Účtovanie po hodinách sa hodí výhradne pre práce, ktoré síce vyžadujú istú odbornosť, ale zároveň sa jedná o prácu zo svojej podstaty mechanickú: retuš podkladov, čistenie dodaných textov, skenovanie obrázkov, predtlačová príprava a ďalšie. Sú to úlohy, ktoré sa dopredu síce nedajú presne odhadnúť, ale fakturovaná čiastka veľmi presne zodpovedá vynaloženému úsiliu.

Grafické štúdio môže mať niekoľko druhov hodinovej sadzby, určených pre rôzne služby alebo rôzne úrovne odbornosti. Zatiaľ čo štandardné DTP práce, ako orezy fotografií spadajú medzi jednoduché úkony a môžu byť relatívne "lacné", vysoko špecializované úkony typu cudzojazyčné odborné sadzby musia v cene zohľadňovať vyššiu mieru náročnosti.

Výsledná cena práce dizajnéra v sebe rovnako, ako cena za akúkoľvek inú prácu, obsahuje náklady nielen tvorivé, ale aj náklady na zabezpečenie a chod štúdia (počítače, programy, písma, priestory, energie, účtovníctvo,...). Pokiaľ si dizajnér, alebo štúdio za svoju prácu účtuje podozrivo nízku čiastku, mali by ste byť na pozore. Konkrétna čiastka, ako kdekoľvek inde, zodpovedá pozícii na trhu a dopyte po službách vybraného dizajnéra alebo štúdia.

Paušálna čiastka

Grafický dizajn sa z princípu účtuje paušálne, pretože sa jedná o tvorivú činnosť zo svojej povahy časom nemerateľnú. Paušálna čiastka (omnoho lepšie ako hodinová sadzba) okrem samotného rozsahu práce a náročnosti zadania zohľadňuje veškeré ťažko merateľné pridané hodnoty a vedľajšie náklady nevyhnutné pre vykonávanie danej práce na určitej kvalitatívnej úrovni. Dizajn totiž nepozostáva iba z času, ktorý dizajnér vysedí pri počítači. Sú to okrem iného roky štúdia na strednej alebo vysokej škole, ďalšie individuálne vzdelávanie, vrátane návštev výstav a odborných konferencií, praxi v odbore, ale tiež desiatky nevyužitých skíc a skúmania slepých uličiek, ktoré zdanlivo nikam nevedú, ale sú nevyhnutné pre overenie správnosti vybraného riešenia.

Orientačné čiastky za určitý typ práce môžu byť zahrnuté v cenníku, ale zvykom je, že vám dizajnér pripraví cenovú ponuku na mieru na základe jasnej špecifikácie vašich požiadaviek a rozsahu zadania.

Paušálne spoplatnená môže byť v niektorých prípadoch aj odborná práca, ktorá je však do značnej miery mechanická: zvyčajne sadzba textu vyjadrená cenou za stranu.

Cena za tlač
(a dalšie služby tretích strán)


Existujú dva spôsoby, akými sa zvyknú účtovať polygrafické a dokončovacie práce, alebo všetky ďalšie náklady tretích strán (hosting, písma, atď.). V prípade, že si ich zaobstaráte samy, si dizajnér neúčtuje, samozrejme, nič.

Druhá, typickejšia a pre vás ako zadávateľa pohodlnejšia, ale drahšia možnosť je, že grafické štúdio vypýta ceny od dodávateľov a ponúkne vám najlepšiu alternatívu pomer cena/výkon, alebo zariadi nákup materiálu, hostingu a podobne. Logicky si tak však dizajnér musí k výslednej cene za takéto služby pripočítať aj vlastnú prácu, a to buď ako percento z celkového objemu zákazky, alebo paušálnou čiastkou, ktorú vám uvedie v cenovej ponuke a následne aj na faktúre. Výhodou takéhoto postupu je to, že má dizajnér projekt pod dohľadom aj vo výrobe a ručí tak za jeho kvalitné prevedenie z digitálneho sveta do fyzickej podoby.

Licencia

Súčasťou každej tvorivej grafickej práce by mala byť licenčná zmluva. Licencia stanovuje, za akých podmienok a v akom rozsahu môžete s odovzdaným dielom nakladať. Pri malých zákazkách býva licencia niekedy zahrnutá už v obvyklej cene za grafický návrh (čiže bezplatná), pri väčších zákazkách sa dohaduje zvlášť. Vždy má byť ale jasné, či sú všetky nároky autora vyrovnané a čo je povolené. Nie je obvyklé dávať klientom zdrojové dáta, hotová práca sa zvyčajne odovzdáva vo formáte .pdf. Výnimky z tohto pravidla rieši práve licenčná zmluva.

Najčastejším prípadom, kedy je sa podobná zmluva dohaduje, je tvorba logotypov a vizuálnych štýlov. Licenia potom rieši spravidla mieste a časové obmedzenie. Môže byť poskytnutá lokálne, medzinárodne (napríklad Európa), alebo celosvetovo. Celková čiastka za grafické práce plus licenciu sa môže dramaticky líšiť podľa významu klienta, typu a rozsahu zákazky a dopadu na spoločnosť.

Zatiaľ čo miestnemu mäsiarovi stačí licencia pre Slovensko, pretože predáva výhradne vo svojom okolí, veľká nadnárodná firma pôsobí po celom svete. Licencia takéto potreby reflektuje a odvíja sa od nich aj cena za jej poskytnutie. Slovenský mäsiar tak zaplatí za svoje logo rovnakú paušálnu čiastku, ale licencia na miestne použitie bude niekoľkonásobne nižšia, než licencia pre národný koncern. Rovnaké je to s časovým obmedzením. Licencia definuje buď obmedzené použitie (na päť, desať rokov, alebo na určitý počet vytlačených kusov), alebo časovo a množstevne neobmedzené.
‍‍
Záver

Stanovenie cien v grafickom dizajne je individuálna vec každého podnikateľa. Rovnako tak aj tvorba cenovej ponuky a spôsob fakturácie sú úplne v jeho kompetencií a môžu sa dramaticky líšiť od toho, čo uvádzame vyššie.

Zobraziť všetky články