Ako prebieha spolupráca?

Ako sme už v inom texte spomínali, napriek tomu, že je internetová a telefonická komunikácia vysoko efektívna, nič nenahradí osobné stretnutie a je dobré ho absolvovať aspoň raz, a to pred začatím projektu, aj keby už celá ostatná komunikácia mala prebiehať online.

Úvodné stretnutie

Na úvodné stretnutie si nemusíte nič špeciálne pripravovať, avšak čím viac informácií o svojom projekte/firme a zámere dizajnérovi prezradíte, tým lepšie dokáže projekt uchopiť, nasmerovať a prispôsobiť ho vašim očakávaniam. Na úvodnom osobnom stretnutí si tiež môžete jednoduchšie overiť, či si s vybraným dizajnérom sedíte, alebo nie. Pokiaľ si nie ste istý, čo presne potrebujete, nebojte sa napriek tomu dizajnéra osloviť. Profesionál by mal vedieť takéto stretnutie viesť a celý priebeh vám podrobne vysvetliť. Na základe rozsahu opísaného zadania, by vám mal dizajnér vedieť povedať aspoň orientačné rozmedzie, v ktorom sa hýbe cena za daný typ práce. Nechcite však od neho počuť na úvodnom stretnutí výslednú cenu. Cenovú ponuku vám dizajnér pripraví po tomto stretnutí, pred začatím ďalších prác. Ak vám bol dizajnér odporučený, je viac ako vhodné si ešte skôr, ako ho oslovíte, pozrieť portfólio jeho prác. O tom, ako si vybrať správneho dizajnéra pre váš projekt nájdete viac v článku č. 2. "Ako si vybrať dizajnéra?".

Ďalší priebeh

Po úvodnom stretnutí by vám mal dizajnér, ako už bolo vyššie spomenuté, vypracovať cenovú ponuku. Po jej schválení by ste spolu mali uzavrieť zmluvu, ktorej obsahom bude aj časový harmonogram prác. Možno to bude znieť ako samozrejmosť, ale mnohým problémom pri práci na zákazke sa dá predísť, ak sa na začiatku tento harmonogram stanoví. Jeho schválením a dodržiavaním sa zbavíte nezhôd, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jednak kvalitu práce, aj váš obchodný vzťah.

Dodržiavanie takéhoto harmonogramu by samozrejme malo platiť pre obe strany a pokiaľ práve klient nedodrží dohodnutý harmonogram, mal by vopred vedieť, aké následky z toho vyplynú. V zmluve sa tiež dohodnú všetky zásadné body vzájomnej spolupráce, počet korektúr, ktoré sú v cene, vrátane rozsahu prác a rozpisu jednotlivých položiek a služieb, ktoré sa vám dizajnér svojim podpisom zaväzuje dodať v stanovenom termíne.

Harmonogram

Harmonogram a celkové trvanie prác sa nedá jednoducho zovšeobecniť. Každé zadanie si na základe svojho rozsahu vyžaduje inú dĺžku času potrebného na kvalitné spracovanie, ktorá závisí nielen od čistej práce na zadaní, ale rovnako aj na tom, koľko projektov má v tom čase oslovený dizajnér/štúdio na stole a kedy je možné zaradiť vaše zadanie do chodu firmy. Všeobecne však platí jednoduché pravidlo, a síce že kvalitný dizajn si vyžaduje odstup. Nech už idete za dizajnérom s akýmkoľvek projektom, vyhraďte si na jeho spracovanie u dizajnéra ideálne aspoň mesiac. Počas tejto doby si s dizajnérom vopred dohodnite priebežné konzultácie. Zvyčajne sa z dizajnérovej strany začína rešeršom podobných projektov a prieskumom konkurencie, ktorý mu slúži na ešte detailnejšiu definíciu zadania a šetrí čas pre ďalší hladký priebeh spolupráce. V ďalšom kroku, v závislosti od dohody, by ste mohli od dizajnéra čakať prvé nápady, ich počet sa zvykne tiež definovať na začiatku spolupráce.

Väčšinou sa potom zvykne vybrať jedno, alebo kombinácia predkladaných riešení, ktoré dizajnér potom spracúva do detailnej, výslednej podoby. V tejto fáze by už všetky strany mali byť dobre oboznámené a stotožnené s výsledným smerovaním projektu a zo strany klienta ani dizajnéra, by už nemali prichádzať žiadne veľké ideové zmeny.

Čo dostanem

Máte nárok dostať všetko presne tak, ako ste si to s dizajnérom pred začatím spolupráce stanovili v zmluve. Pokiaľ sa v priebehu robilo viac kôl zmien a úprav, ako bolo pôvodne dohodnuté, dizajnér má právo si všetky ďalšie zmeny nad rámec stanovených prác účtovať navyše ako ďalšie náklady. Koľko kôl zmien a koľkonásobne drahšie budú neskoršie úpravy, sa líši od zákazky k zákazke a od štúdia k štúdiu. Dizajnér by vás na to však mal priebežne upozorňovať, aby ste na konci spolupráce neboli prekvapený. Ak však všetko pôjde ako má, táto situácia sa vás týkať nebude.

Záver

Chápeme, že dizajn je o subjektívnom vkuse. Ak však máte pocit, že máte jasnú predstavu o tom, ako chcete, aby vyzeral výsledok, v tomto prípade dizajnéra nepotrebujete. Potrebujete iba remeselníka, ktorý ovláda grafický program. S takýmto nastavením myslenia býva vzájomná spolupráca iba zbytočné utrpenie pre obe strany. Dizajnér vám okrem remesla práce v grafických programoch ponúka aj celkové, komplexné premýšľanie nad vaším zadaním a jeho riešením. Pokiaľ nie ste ochotný nechať si od neho poradiť, pokračovanie v takejto spolupráci bude len a len kontraproduktívne. Ak oslovíte profesionála, dajte mu šancu a vypočujte si jeho argumenty, nechajte si ich prejsť hlavou a aj ak si správnosťou riešenia nebudete na sto percent istý, skúste si od neho nechať poradiť. Dizajnéri sú vaši partneri, chcú svojim klientom dobre a sledujú rovnaký cieľ, ako vy.

Zobraziť všetky články