Ako pripraviť podklady?

Superstructures, via Aurélia Garová

Aj keď sa zdá, že toto je zbytočná téma a máte pocit, že na prípave podkladov nie je čo pokaziť, opak je pravdou. Väčšina grafických úprav, ktoré spravíte vo Worde (prípadne v inom textovom editore), v Exceli, alebo v PowerPointe, sa musia pri prevode do programu, v ktorom pracuje dizajnér, zrušiť. Znamená to, že vami vynaložené úsilie o zlepšenie vzhľadu dokumentu je iba strata času. A to času nielen vášho, ale tiež času dizajnéra.

Je totiž omnoho náročnejšie pracovať s textom, v ktorom sú nadbytočné úpravy — odsadenie pomocou niekoľkých medzerníkov, text písaný so zapnutým tlačítkom "CapsLock", vložené obrázky, atď., než s prostým, neupraveným podkladom.

Základné chyby v pripravenom texte

1. Voľba zvláštneho, originálneho písma (fontu)
Nech už si vyberiete akékoľvek písmo, na konci ho dizajnér musí nahradiť tým, ktoré má príslušné štúdio/periodikum zavedené v systéme (oficiálne zakúpené, čiže legálne). Preto používajte najbežnejšie písma, ktoré vám ponúka takmer každý počítač — napríklad Times New Roman, či Arial. Navyše pri nich máte istotu, že môžete pracovať aj so špeciálnymi znakmi (ä, è, ô...), a že sa nestratia pri konverzií do programu, v ktorom pracuje dizajnér.

2. Snaha o zdobenie nadpisov Tieňovaním, vytváraním farebných prechodov, alebo rôznymi deformáciami. Treba si uvedomiť, že pri prevode do grafického programu, sa väčšina z týchto zvýraznení neuplatní — či už z dôvodu kompatibility, alebo z dôvodu výtvarného. Bez problémov môžete naopak používať vyznačovanie pomocou rezov (kurzíva, tučný rez), prípadne odstavcových a znakových štýlov, ktoré môžu pri zalamovaní uľahčiť dizajnérovi prácu, alebo byť preňho aspoň jasným vodítkom v hierarchii textu.Predovšetkým u dlhších textových predlôh (napríklad kníh a katalógov) sa text do grafického programu kopíruje vrátane týchto vyznačení a vlastností. (Po dohode môžete ponechať aj neformátované tabuľky, alebo automatické poznámky pod čiarou — súčasné grafické aplikácie si s nimi väčšinou poradia.) Každopádne by však forma odovzdaného rukopisu mala byť vopred dohodnutá.

3. Zvýrazňovanie textu so zapnutou funkciou "CapsLock"/verzálkami
Dôvodov je niekoľko — predovšetkým, nie každý text sádzaný výlučne verzálkami vyzerá dobre a dizajnér potom musí takúto úpravu previesť na malé písmená (mínusky). Súčasné programy už našťastie nenútia k otrockému prepisovaniu veľkých písmen na malé, ale aj tak sa jedná o zbytočnú prácu. Ak chcete vybranú informáciu zvýrazniť a dizajnérovi tak vyznačiť nadpis, či dôležitosť textu, použite tučnejší rez písma, inú veľkosť, alebo znakový štýl.

4. Povel enter na konci riadku, odsadenie medzerníkom
Používajte enter výlučne na konci odstavca, nikdy nie na konci riadku — pri následnej sadzbe v grafickom štúdiu je potom nutné rozdelené bloky textu znovu spájať. O tom, ako má na strane vyzerať prázdne miesto a ako sa má lámať text sa poraďte s dizajnérom, alebo mu to vyznačte do vytlačenej predlohy, nepoužívajte však na takéto vyznačenie enter ani niekoľkonásobný medzerník.

5. Nadbytočné medzery
Už pravidlá slovenského pravopisu učia, že v slovenskom jazyku nikdy nedávame medzeru pred bodkami, výkričníkmi, otáznikmi, alebo pred textom v zátvorke. Ak potrebujeme odsadiť text, alebo položky vrámci riadku, používame tabulátor, nikdy nie niekoľkonásobné stlačenie medzerníka.

6. Snaha vkladať do textu obrázky, alebo iné grafické prvky
Word, alebo iné podobné textové editory, nie sú určené na prácu s obrázkami, respektíve na ich distribúciu do tlače. Všetky obrázky, grafy a iné ilustrácie musia byť dodané zvlášť, vo formátoch dohodnutých s grafickým štúdiom. V texte môžeme nechať dohodnuté odkazy, aby sádzač vedel, kam obrázky patria.

Obrazové podklady

Neverte tomu, že nepotrebujete profesionálne fotografie. Dostupnosť digitálnej techniky spôsobila, že mnohé firemné materiály dnes vyzerajú ako prehliadka amatérskej fotografie. Ak chcete dosiahnuť kvalitný výsledok, s amatérskymi fotografiami si nevystačíte. Profesionálne fotografie a grafické spracovanie sú vizitkou dôveryhodnosti organizácie.

Hlavným zdrojovým pracovným materiálom je dnes fotografia v elektronickej podobe. Ak budete spolupracovať s profesionálnym fotografom, nemusíte sa zaoberať technickou stránkou záberov — za to zodpovedá autor. Všeobecne však platí, že záber by mal mať pri tlačovej veľkosti do formátu A4 rozlíšenie 300 dpi (dots per inch — t.j. bodov na palec). Väčšie plochy (plagáty, billboardy) samozrejme počítajú s väčšším odstupom diváka a nutným zväčšovaním fotografie. Kvalita väčšiny záberov použitých na internete je pre tlač nedostatočná, aj keď to tak na monitore nemusí vyzerať. Ďalšou neviditeľnou nástrahou je vysoká miera kompresie, ktorú takéto zábery vykazujú. Pri tlači fotografií sa v drvivej väčšine používa štvorfarebný priestor CMYK. Prevod z "obrázkového" priestoru RGB, v ktorom pracuje každý digitálny fotoaparát či skener, nechajte radšej na príslušnom a kompetentnom grafickom štúdiu.

Značky, logotypy, piktogramy…

Značku firmy či piktogramy dodávajte pokiaľ možno v tzv. vektorovej podobe. V preklade to znamená, že logo bude vytvorené v programe Illustrator (koncovka súboru .ai, .eps, .pdf). Na veľkosti a rozlíšení v tomto prípade nezáleží — vektorové objekty, medzi ktoré sa počíta aj písmo vo vašom počítači, sú nakreslené pomocou kriviek, ktoré sa dajú ľubovoľne zväčšovať bez straty kvality či zmeny tvaru. (Túto vlastnosť nemajú rastrové logá zložené z pixelov, ako digitálna fotografia. Také logo sa možno hodí na internet, ale nie pre tlač — .psd, .tif, .gif, .jpg, .bmp a podobne.)

Logá dodávajte samostatne, nie ako obrázky vložené do Wordu alebo PowerPointu. Pokiaľ má vaša firma vypracovaný grafický manuál (býva väčšinou vo formáte .pdf, alebo vytlačený), nezabudnite ho priložiť; vyhnete sa tak nepríjemným komplikáciam a grafickému štúdiu uľahčíte prácu.

Všimnite si, ako dobre pôsobí jednotná úprava tlačovín napríklad bánk, rôznych automobiliek, alebo kozmetických firiem. Tieto firmy majú komplexne spracované manuály — t.j. majú jasnú predstavu, ako by mali vyzerať ich všetky tlačové materiály.

Výkresy, grafika…

Pokiaľ má byť v tlačovine použitý výkres (napríklad architektonický), alebo počítačová grafika (schéma a podobne), platí to isté, čo v prípade značiek — je vhodné dodať ich vo vektoroch. Vyhnete sa tak strate kvality a zubatým linkám. U architektonických podkladov (exportujú sa napríklad z programu AutoCad) sa pri spracovaní v grafickom štúdiu naviac dodatočne upravuje hrúbka ťahu, pretože v originále mávajú výkresy veľký formát a príliš tenké čiary, ktoré by bežná tlač pri zmenšení nevytlačila.

Záver

Na záver uvádzame prehľad ideálnych podkladov pre spracovanie napríklad letáku:

1. Texty
— napísané vo Worde, alebo v inom textovom editore, voľne plynúce, bez zbytočných formátovacích úprav.

2. Fotografie
— uložené zvlášť, mimo vlastný text, v digitálnej podobe, v rozlíšení 300 dpi, farebný priestor RGB, alebo CMYK, vo formáte .tif, .psd, alebo .jpg.

3. Značky a grafika
— zásadne vo vektoroch (.ai, .eps, .pdf), na veľkosti a rozlíšení v tomto prípade nezáleží.

Zobraziť všetky články